Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
nr umowy RPMP.01.02.03-12-0290/21

„Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności  Grupy Piekarniczej Sp. z o.o. w wyniku zakupu usługi badawczo-rozwojowej i wdrożenia nowych produktów na bazie błonnika owsianego”

Realizacja projektu polegała na  realizacji usługi badawczej oraz wdrożeniu wyników badań do własnej działalności w postaci oferty handlowej dla nowych innowacyjnych produktów: pasta błonnikowa – mieszanka błonników owsianych frakcje nierozpuszczalne z frakcjami rozpuszczalnymi – oferta dedykowana dla odbiorców B2B oraz gama pieczywa wypieczona z dodatkiem pasty błonnikowej oraz napój wyprodukowany na bazie pasty błonnikowej – oferta skierowana do odbiorców B2B za pośrednictwem sieci sklepów Złoty Róg

Wartość dofinansowania: 281 784,18 PLN.