RODO

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Operator Systemowy Sp. z o. o. z siedzibą 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 60.
  2. Administratorem ochrony danych jest Pani Anna Jochymek anna.jochymek@zlotyrog.pl, tel. 602125251.
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – sprzedaży tortu okolicznościowego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b.
  4. Pani/ Pana dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom.
  5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zamówienia.
  7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia – sprzedaży tortu okolicznościowego. Jest Pani/ Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zamówienia.
  10. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.